Chính sách pháp luật

Investukraine.com (“investukraine.com”) vận hành trang web Investukraine.com và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của Investukraine.com là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của mình.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Investukraine.com thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu cũng như ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Investukraine.com trong việc thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập Investukraine.com sử dụng trang web của mình. Đôi khi, Investukraine.com có thể tiết lộ thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Investukraine.com cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) đối với người dùng đã đăng nhập và đối với người dùng để lại nhận xét trên các blog/trang web của trang web Investukraine.com. Investukraine.com chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP và địa chỉ email của người bình luận được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog/trang web nơi bình luận đã được để lại.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web Investukraine.com chọn tương tác với Investukraine.com theo những cách yêu cầu Investukraine.com thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Investukraine.com thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại trang web Investukraine.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với Investukraine.com được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và thông tin tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, Investukraine.com chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Investukraine.com. Investukraine.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân với cảnh báo trước rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thống kê tổng hợp

Investukraine.com có ​​thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Investukraine.com có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp thông tin đó cho người khác. Tuy nhiên, Investukraine.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Investukraine.com chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt Investukraine.com hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại Investukraine.com các trang web .com và (ii) đã đồng ý không tiết lộ thông tin đó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết đó có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web Investukraine.com, bạn đồng ý chuyển những thông tin đó cho họ. Investukraine.com sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, Investukraine.com chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Investukraine.com tin vào điều tốt tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Investukraine.com, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web Investukraine.com và đã cung cấp địa chỉ email của mình, Investukraine.com đôi khi có thể gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với Investukraine.com và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. Investukraine.com thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Investukraine.com sử dụng cookie để giúp Investukraine.com xác định và theo dõi khách truy cập, cách sử dụng trang web Investukraine.com và tùy chọn truy cập trang web của họ. Những khách truy cập Investukraine.com không muốn đặt cookie trên máy tính của mình nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web Investukraine.com, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web Investukraine.com có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Chuyển nhượng doanh nghiệp

Nếu Investukraine.com hoặc về cơ bản toàn bộ tài sản của nó được mua lại hoặc trong trường hợp Investukraine.com phá sản hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua nào của Investukraine.com đều có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được các đối tác quảng cáo phân phối tới người dùng, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách quyền riêng tư này quy định việc sử dụng cookie của Investukraine.com và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể không đáng kể, nhưng Investukraine.com đôi khi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình và theo quyết định riêng của Investukraine.com. Investukraine.com khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của trang. Nếu bạn có tài khoản trang web Investukraine.com, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.